Menü

Publikálva Sze 24, 2017

Csengetési rend

 

 

 

0. óra 07.15 – 07.55
1. óra 08.00 – 08.45
2. óra 09.00 – 09.45
3. óra 10.00 – 10.45
4. óra 11.00 – 11.45
5. óra 11.55 – 12.40
6. óra 12.50 – 13.35
7. óra 13.40 – 14.25
 8. óra  14.30 – 15.10

 

 

Tovább olvasom

Publikálva jún 8, 2017

Továbbtanulás

 

HATÁRIDŐK

FELADATOK

 

2022.11.20-tól

Az OH honlapján nyilvánosságra hozott listából lehet kiválasztani a vizsgaszervező intézményt.

 

2022.12.02. (péntek)

Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára.

 

2023. 01. 23. (szombat) 10 óra       2023. 01. 31. (kedd) 14 óra

Egységes írásbeli felvételi vizsgák.

Pótló írásbeli felvételi vizsgák.

Korábbi feladatsorok és javítási útmutatók:

www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok

 

2023. 02. 10. (péntek)        2023. 02.17.(péntek)

Értesítés az írásbeli eredményről.

Adatlapok és jelentkezési lapok leadásának határnapja a Jókaiban.

 

2023. 02.22.

A jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak, az adatlapok továbbítása a Felvételi Központnak.

 

2023. 02. 27. – 03. 14.

Szóbeli meghallgatások.

 

2023. 03. 17.

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása.

 

2023. 03. 21 -22. (kedd, szerda)

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.

 

2023. 03. 23.

Módosító adatlap elküldése a Felvételi Központnak.

 

2023. 04. 21.

Középfokú iskolák megküldik az értesítést a felvételről vagy az elutasításról.

 

2023. 05. 08. – 08. 31.

Rendkívüli felvételi eljárás.

 

2023. 06. ???

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

 

 

 

 

 

Nyílt napok a pécsi középiskolákban

 

 

 

Tovább olvasom

Publikálva jún 8, 2017

Tankönyvellátás

 

 

Tisztelt Szülők, Diákok !

 

Az idei tanévben iskolánk minden tanulója ingyenesen kapta a tankönyveket.

Az első, második osztályos tanulók tankönyveiket szabadon használhatják : írhatnak, dolgozhatnak bele. Tanév végén nem kell visszahozni azokat.

A harmadik évfolyamtól a tankönyvek (a munkafüzetek kivételével) a könyvtár tulajdonát képezik, melyre az alábbi szabályok vonatkoznak.

 

Tartós tankönyv kölcsönzési szabályzat:

 

  •   A könyvtári tankönyveket a bennük elhelyezett pecsét jelzi.
  •   A tankönyvek az iskolai könyvtár tulajdonát képezik, azokba beleírni sem tollal, sem ceruzával nem szabad!
  •   A könyvtári tankönyveket is be szabad kötni, sőt az állagmegőrzés érdekében kifejezetten ajánlott. Azonban kérjük, a kötés ne rongálja a könyvet! A felragaszható fóliakötést kérjük mellőzni!
  •   A tankönyvekben szerepelnie kell, hogy az adott tanévben ki használja azokat, ezért átvételkor a könyvek elején szereplő táblázatba tollal bele kell írni a nevet.
  •   A használhatatlanná vált, elveszett könyvet a kölcsönzőnek kötelessége ugyanazzal a könyvvel pótolni!
  •   A könyveket a minisztérium által meghatározott utolsó tanítási napig (június 15.) vissza kell hozni. Az érdemjegyek lezárása után az osztály együtt hozza vissza az év elején kiosztott összes könyvet.
  •   Pótvizsga esetén az adott tantárgy tankönyvét a következő év szeptember 1-jén kell visszahozni.
  •   A könyvtári tankönyvek aláírásos átvételekor ezt a szabályzatot kötelezőnek ismeri el.

 

 

Veldi Beáta                                                     Kemény Fruzsina

  tk.felelős                                                            könyvtáros

Tovább olvasom